AA og pressen

I Anonyme Alkoholikere værner vi om den personlige anonymitet for at beskytte det enkelte medlem.

Om anonymiteten i AA

Som en af AA’s grundlæggere, Dr. Bob, sagde det:

“Der er to måder, du kan bryde anonymitetsprincippet på:

  1. ved at medvirke med ansigt og hele dit navn i presse, film, radio eller tv eller
  2. ved at være så anonym, at den lidende alkoholiker ikke kan finde dig!”

AA’s Informationsudvalg

Anonyme Alkoholikere som sådan medvirker med andre ord gerne i ”pressen”, og fællesskabet har et Landsdækkende Informationsudvalg, LIV, der kan formidle kontakt til AA-medlemmer for personlige beretninger.

Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at ingen udtaler sig vegne på AA, men kun om egne erfaringer.

Kontakt AA’s informationsudvalg

Medierne har været et af de vigtigste midler til at få alkoholikere til at tilslutte sig vort fællesskab. I har hjulpet med at gøre dette muligt, og det takker vi for. Af hensyn til os selv og af hensyn til de mange, der endnu ikke har fundet os, beder vi jer om, når I præsenterer AA-medlemmer:

  • kun at bruge fornavne
  • ikke at bruge billeder, hvor deres ansigter er genkendelige