Box 334 udvalg

Udvalget varetager opgaven med udgivelse af AA’s medlemsblad Box 334

Formålet med Box 334 udvalget

Udvalgets formål er at varetage redaktion og produktion for bladet Box 334, der udkommer 6 gange årligt.

Arbejdsopgaver med Box 334

  • Indsamle, producere og vurdere stof og illustrationer
  • Formidle og producere bladet
  • Udsende bladet til abonnenter
  • Formidle kontakt til trykker
  • Besvare henvendelser til bladet
  • Redaktionsmøder og ad hoc møder

Medlemmer af Box 334 udvalget

  • Der 4 medlemmer af udvalget. En vælges til formand og ansvarshavende redaktør

  • To medlemmer er derudover valgt i kontorfunktionerne til varetage pakning og ufsendelse af Box 334-bladene til abbonnenterne

Kontakt Box 334 udvalget

Du kan kontakte udvalget på box334@anonyme-alkoholikere.dk

Box 334 – AA’s medlemsblad

Box 334 er et dansk tidsskrift for Anonyme Alkoholikere. Skrevet, redigeret, illustreret og læst af AA-medlemmer og andre interesserede i AA-programmet til at restituere sig fra alkoholisme.

Du kan abonnere på bladet eller læse tidligere udgaver online.

Gå til Box 334
Om service i AA
Strukturhåndbogen
Servicehåndbogen