Litteraturudvalg

Litteraturudvalget er midlertidigt nedlagt 9. februar 2019.
Der er i stedet etableret to arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne refererer direkte til sekretæren for Hovedservicerådet.

Formålet med litteraturudvalget

 • at sørge for godkendelse af oversat litteratur
 • at holde øje med, om der er litteratur fra andre lande, som AA Danmark kunne have glæde af
 • at koordinere igangværende projekter, som arbejdsgrupper og/eller enkeltpersoner arbejder på
 • at sikre, at AA-litteratur i form af lydbøger er indtalt i god overensstemmelse med det originale manuskript
 • at tage initiativer til at øge interessen for og kendskabet til litteraturen i AA-regionerne

Arbejdsopgaver i udvalget

 • at foranstalte revision og opdatering af oversat litteratur
 • Servicekonferencen beslutter, hvilken ny, trykt litteratur, der skal oversættes og udgives af AA i Danmark.
 • at være koordinerende organ for oversættelse, revision og korrekturlæsning
 • at videresende materiale til godkendelse i General Service Office (G.S.O.) i New York
 • at være med i processen vedrørende trykning af litteratur
 • at foreslå tilretninger af eksisterende litteratur på baggrund af tagne beslutninger i Hovedservicerådet eller på Servicekonferencen

Medlemmer af arb.gr. Øst

Gruppen består af 3 medlemmer

Medlemmer af arb.gr. Thy

Gruppen består af 3 medlemmer

Kontakt arbejdsgrupperne

Arbejdsgrupperne kan kontaktes på mail via sekretæren for HSR på aa@anonyme-alkoholikere.dk

Om service i AA
Strukturhåndbogen
Servicehåndbogen