Økonomiudvalg

Økonomiudvalget varetager opgaver med AA’s økonomi.

Formålet med Økonomiudvalget

 • at være rådgivende for Hovedservicerådet og Forretningsføreren
 • at bistå Hovedservicerådet og Forretningsføreren i forbindelse med
  – økonomiske vurderinger
  – konsekvensberegninger
  – budget

Arbejdsopgaver

 • bistå ved udarbejdelse af budget for kommende år og ved de kvartalsvise budgetopfølgninger. Relevant talmateriale leveres af Forretningsføreren, der også forelægger det udarbejdede materiale for Hovedservicerådet
 • foretage økonomisk vurdering og indstilling til Hovedservicerådet vedrørende indkomne ansøgninger, herunder budgetønsker fra udvalg med videre
 • holde sig orienteret om den økonomiske status

Medlemmer af Økonomiudvalget

Udvalget består af 4 medlemmer, hvor af en er valgt som formand.

Der afholdes ca. 4 møder årligt og efter behov deltager kasseren, forretningsføren og revisoren

Kontakt udvalget

Økonomiudvalget kan kontaktes på mail via sekretæren for HSR på aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA’s økonomi

Find regnskaber og læs mere om hattepenge og økonomi i AA.

Om service i AA
Strukturhåndbogen
Servicehåndbogen