Om AA-gruppen

En AA-gruppe er en gruppe af mennesker, der er gået sammen om at holde et ugentligt AA-møde. Det er grupperne, der tager beslutninger i AA, repræsenteret på den årlige servicekonference.

Hvad er en AA-gruppe?

I Anonyme Alkoholikere skelner vi mellem et AA-møde og en AA-gruppe. Så snart to alkoholikere er samlet, kan de holde et AA-møde.

En AA-gruppe er kendetegnet ved, at det er en forsamling af AA-medlemmer, som danner gruppesamvittighed i et fællesskab omkring et bestemt AA-møde.

En AA-gruppe er selvstyrende, og den primære aktivitet er ofte at holde et ugentligt AA-møde. Gruppen kan vælge at tilmelde mødet til AA’s mødeliste, som du kan se under punktet “Find møde” i toppen af hjemmesiden.

Hvis du er ny er du altid velkommen til at dukke op til et AA-møde. Det er gratis, åbent og anonymt, og du skal ikke melde dig til på forhånd.

At bringe budskabet videre til alkoholikere

AA-gruppen er nævnt i AA’s 12 traditioner, som danner rammer for fællesskabet. Den 5. tradition lyder: “Hver gruppe har kun et hovedformål: At bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider.”

Via gruppen er du en del af fællesskabet

Man kan sige, at det at bringe budskabet videre til nye alkoholikere, er den største årsag til at holde møde. Gruppens enkelte medlemmer har naturligvis forskellige motivationer for at deltage i mødet. Som fx at vedligeholde og udvikle deres egen ædruelighed, møde gamle og nye venner, finde en sponsor eller sponsee eller bare være sammen med ligesindede, der kender til at leve som ædru alkoholiker.

I AA er der ingen behandling eller behandlere. Måden at komme sig er, at være en del af fællesskabet og, hvis du ønsker det, at lave AA’s tolvtrinsprogram til helbredelse af alkoholisme. Mødet er et sted, hvor du kan komme og høre om AA’s løsning, og ofte er det AA-gruppen, der sørger for alt det praktiske omkring mødet. Du er mere end velkommen.

“Jeg har et ansvar. Når nogen – uanset hvor – rækker ud efter hjælp, ønsker jeg, at AA’s hånd altid skal være til stede, og for dette er jeg ansvarlig.”

Enhver kan starte en AA-gruppe, og i bogshoppen kan du købe hæftet “AA-gruppen – Hvor alting starter”. Her kan du læse alt om gruppen, hvordan man kan starte den, hvad den indebærer, og hvilke opgaver der typisk bliver varetaget.

Sådan bliver du medlem af en gruppe

Alle kan melde sig ind i en AA-gruppe. Der findes ingen medlemsregister i AA, og man dukker bare op til et møde og falder i snak med de mennesker, man møder. Vi lægger vægt på fuld anonymitet, som er et af de bærende principper i vores fællesskab. Nogle grupper har bestemte særpræg og beslutter sig fx for at holde mødet på en bestemt måde. Selv om der er mange lighedspunkter, kan det måske være en idé at besøge forskellige grupper og møder for at finde ud af, hvor du befinder dig bedst.

En del AA-medlemmer vælger sig en såkaldt hjemmegruppe. Det er den gruppe, hvor de deltager i servicearbejdet. Det er fuldstændig frivilligt at være med, og enhver vælger selv, om de ønsker at lave service i en gruppe. Mange AA’ere fortæller, at det har hjulpet deres ædruelighed at forpligte sig til at dukke op hver uge til mødet for at lave kaffe eller være kasserer i gruppen fx. I de fleste grupper går serviceposterne på omgang, så man skiftes til det praktiske arbejde. At deltage i service er en god måde at lære andre AA’ere at kende.

I AA er der omvendt hierarki

Anonyme Alkoholikere er blevet kaldt et omvendt hierarki, fordi det endelige ansvar for servicearbejdet ligger i grupperne, ikke i Hovedservicerådet eller andre ledende organer.

Hele strukturen i et 12-trinsfællesskab afhænger af deltagelse og samvittighed i de enkelte grupper. Måden at varetage opgaver på i gruppen smitter af på AA som helhed, og de selvstyrende grupper er AA’s besluttende myndighed repræsenteret på AA’s servicekonference. Grupperne har mulighed for at sende en repræsentant til den lokale region, og her bliver der valgt delegerede, som stemmer på servicekonferencen.

Hvad er gruppesamvittighed?
Nu nævnte vi samvittighed, og der findes et begreb i en AA-gruppe, som hedder gruppesamvittighed. Det er den samlede stemme i gruppen, og helt konkret bliver gruppesamvittigheden til, når der bliver holdt gruppesamvittighedsmøder, hvor relevante emner for den samlede gruppe, dens drift og dens rammer, beslutninger og praktiske anliggender bliver diskuteret. Gruppesamvittigheden kan holdes aktiv i en levende gruppe ved at de enkelte medlemmer holder en samtale i gang og tager aktivt stilling til emner både internt i gruppen og uden for gruppen.

Mødeleder og andre serviceposter

Det er typisk også på gruppesamvittighedsmøder, at serviceposterne bliver fordelt. De fleste grupper har poster som fx:

  • Mødeleder
  • Sekretær
  • Kasserer
  • Kaffeansvarlig
  • Grupperepræsentant
  • Litteraturansvarlig

Der er også en del grupper, som varetager informationsarbejde for at udbrede kendskabet til AA’s løsning. Det kan du læse mere om i informationshåndbogen, og information kan gå ud på at annoncere tidspunktet for mødet i pressen og andre relevante steder, at holde informationsmøder for offentligheden, holde foredrag om AA hos interesserede arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, hospitaler, fængsler, herberger og steder osv.

Få mere at vide om AA’s mange grupper

Her er links til mere information om AA-grupper og møder. I brochuren AA-gruppen – der hvor det hele starter er der vejledninger til dig, der vil starte en AA-gruppe. Der er gode råd om gruppernes struktur, opgaver og ansvarsområder. Du kan læse om at holde gruppesamvittighedsmøder, give gruppen et navn og vælge, om der skal være en styregruppe eller komité.

Læs om rotationsprincippet for serviceposter, om at lave gruppens selvransagelse, og i Informationshåndbogen er der gode råd og metoder til at lave informationsarbejde i gruppen, dvs. at informere offentligheden om, at gruppen findes, og at man kan bruge den til at høre om AA’s løsning til at komme sig af alkoholisme.

Økonomien i AA-gruppen
Du kan også finde information om økonomien i gruppen. En AA-gruppe er selvstyrende og økonomisk selvforsynende. Det vil sige, at man ikke modtager bidrag udefra. Gruppens medlemmer afholder udgifter til evt. husleje, kaffe og sociale arrangementer. Ved åbne møder bliver det nævnt, at ikke-alkoholikere skal undlade at bidrage økonomisk ved de indsamlinger, som de fleste møder holder i slutningen af mødet.

Download AA-materialer
AA’s 12 trin
Læs Store Bog
AA Bogshop